Perfekt matchning hos Michaël Berglund

– mentorprogram för din personliga och professionella utveckling


Är du i en situation där du har ett behov av en person utanför din egen organisation att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågeställningar med? Då kan ett mentorprogram ge dig möjligheterna till nya perspektiv.

Vi har talat med Lina Sjöström som är ansvarig för Michaël Berglund Executive Mentorship Program – där över 30 års erfarenhet av Executive Search har gett dem en djup förståelse för människors vilja till utveckling.

 

BW Cecilia och Lina

Cecilia Tunberger, affärsområdesansvarig för Assessment & Development och Lina Sjöström, ansvarig för Michaël Berglund Executive Mentorship Program.

– Det är genom kontinuerlig personlig utveckling som bättre förutsättningar skapas för att lyckas i sin profession. Därför fokuserar vårt Executive Mentorship Program på att uppnå precis det – personlig utveckling med erfarna mentorer, berättar Lina.

 

Luras inte av skuggan

Cecilia berättar hur mycket av arbetet inom Assessment går ut på att upptäcka trädet och dess rötter, detta för att undvika att matcha skuggan istället för trädet. I alla tider har skuggan varit viktig för oss människor. Vi har putsat och fejat för att den ska se ut som vi önskar och tror att andra vill att den ska se ut. Men de allra flesta människor låter sig inte luras av skuggan. Vi känner på oss när skuggan inte stämmer överens med trädet, men förstår inte alltid varför.

– Inom Development arbetar vi med att hitta trädets rötter och alla grenar och få dem att bli starkare tillsammans. Ibland handlar det också om att få en hel allé av träd att samspela, säger Cecilia.

Mentorship 2017-1159

 

Gedigen matchningsprocess

Den fördjupade matchningsprocessen är något som särskiljer Michaël Berglund från liknande mentorprogram. Under programmets 12 månader läggs fokus på dina behov, ditt ledarskap och din personliga utveckling. Adepten börjar alltid med att besvara ett personlighetstest, vilket ligger till grund för adeptens samtal med en psykolog på Michaël Berglund. I samtalet med psykologen mejs­las adeptens framtida mentors önskade erfaren­heter och egenskaper fram, för att adepten ska känna sig trygg med att få det önskade utbytet.

– Vi lägger stor vikt vid matchningsprocessen, vilket innebär att vi alltid även har genomfört personliga möten med våra mentorer. Vi anser att ett lyckat mentorskap handlar om ett ömsesidigt utbyte, där båda parter generöst delar med sig. Vi tror på kraften i mötet mellan människor med olika bakgrund och erfarenhet, därför strävar vi efter att matcha adepter med mentorer vilkas profiler kompletterar varandra.

 

Character is like a tree and reputation like a shadow. The shadow is what we think of it; the tree is the real thing

Abraham Lincoln

 

Inspiration från en förebild

På Michaël Berglund arbetar man med målsättningen att hitta kandidater som kan vara före­bilder. På samma sätt vill man gärna att mentorn blir en förebild för adepten. Mentorn kan vara allt ifrån en erfaren ledare och framgångsrik entreprenör till en idrottsprofil eller person som ligger långt ifrån adepten både personligen och i yrkeslivet. Det gäller för oss att förstå vem som är rätt förebild för varje adept.

Lina beskriver sin förebild som en person som vågar visa sig sårbar och som bjuder på sig själv och sina erfarenheter.

– Att dela med sig av både misslyckanden och framgångar på ett ärligt, transparent och öppet sätt. Det är en förebild för mig, menar Lina.

För att värna dynamiken i adeptgruppen har vi ett tak på 12 adepter per program. Nästa program för våren startar den 12 april men inför hösten har verksamheten utökats.

– På grund av stor efterfrågan har vi två program­starter i höst, en i slutet av augusti och en i oktober, berättar Lina.


av Malin Svantesdotter

#michaelberglund #mentorprogram #ExecutiveMentorshipProgram #utveckling #karriär #mentor #assessment

STAY IN THE KNOW

Ange din e-postadress och få det senaste om Bucket List via nyhetsbrev direkt i din inkorg.